Wie zijn wij?

Iedereen weet dat er talloze houtzagerijen, stijfselfabrieken, papierfabrieken, cacaofabrieken enz. in de Zaanstreek stonden. De lokale levensmiddelenindustrie was  bepalend voor heel Nederland.  Maar dat de zilverindustrie in dat rijtje niet zou misstaan is nauwelijks bekend.
Wij, Jeanne Douwes en Arno Bruitsman, hebben het plan opgevat om, middels research en via publicaties, de zilversmeedkunst opnieuw op de kaart te zetten en te behouden als Zaans erfgoed.  Voor dit doel hebben we de vereniging Zaansezilversmeden.nl opgericht.

Jeanne is een geboren en getogen Zaankanter die zich erg betrokken voelt bij de historie van Zaandam. Arno is een expert op het gebied van antiek Nederlands zilver. Voor beiden is archiefonderzoek en research een tijdsbesteding waar ze volop van kunnen genieten (een enkele uitzondering daargelaten).
Deze ingrediënten leken ons perfect  om het verhaal van de joodse zilversmedenfamilie S.I. Vet te onderzoeken en op papier te zetten.
Oorspronkelijk was het de bedoeling om een afzonderlijk hoofdstuk te reserveren voor alle andere zilversmeden die sinds 1640 in de Zaanstreek gewerkt hebben. Maar dat onderzoek is enigszins uit de hand gelopen en er is nu zo veel informatie verzameld dat we besloten hebben om hier in een later stadium een aparte uitgave van de maken.

Arno Bruitsman en Jeanne Douwes met in het midden een van de laatste nazaten van S.I. Vet

Zaansezilversmeden.nl                    KvK 73907138        
ABN▪AMRO     NL04 ABNA 0837 7817 28  t.n.v. ‘Bruitsman-Douwes inz Zaansezilversmeden.nl’
Jeanne Douwes, Maaskant 43,  4051 ED  Ochten