Zaanse Zilversmeden sinds 1640

Oorspronkelijk was het de bedoeling om in het boek “Zilveren Meesterwerken uit de Zaanstreek”, over de joodse zilversmedenfamilie S.I. Vet & Zn. uit Zaandam, een afzonderlijk hoofdstuk te reserveren voor alle zilversmeden die sinds 1640 in de Zaanstreek gewerkt hebben. Maar dat onderzoek is enigszins uit de hand gelopen en er is nu zo veel informatie verzameld dat we besloten hebben om hier in een later stadium een aparte uitgave van de maken.

Het onderzoek was ingewikkeld omdat er in de Zaanstreek geen goud- en zilversmidsgilde bestaan heeft. Vanaf 1503 was in Holland en West-Friesland elke goud- of zilversmidĀ  verplicht om alle werken te laten keuren in de dichtstbijzijnde stad die over een deken beschikte. Voor de Zaanse zilversmeden was dat in Amsterdam. Later namen de zilversmidsgilden het keuren van goud- en zilverwerken over, en in de loop van de 17e eeuw werden de Zaanse goud- en zilversmeden lid van het Haarlemse gilde.
In het boek wordt uitgebreid geschreven over de strijd die in 1728 ontstond tussen het gilde en de zilversmeden op het platteland. Het machtige gilde probeerde de handel buiten de stadsgrenzen te verbieden om zo hun eigen omzet te kunnen verbeteren.

Het totale overzicht bevat meer dan 110 zilversmeden/kashouders met hun biografieƫn, hun specialismen en de adressen van hun winkels.
Een verrassende vondst is dat een van de zilversmeden verwikkeld bleek te zijn in een proces met de kinderen van admiraal Michiel de Ruyter omtrent diens erfenis.

Op dit moment loopt nog een uitgebreid onderzoek om werken van Zaanse goud- en zilversmeden te vinden waarvan we foto’s kunnen opnemen in het boek. Mocht u iets in uw bezit hebben waarvan u weet dat het in de Zaanstreek gemaakt is, of met een verpakking van een Zaanse winkel, neem dan s.v.p. contact met ons op.