Zilveren Meesterwerken, een historisch biografie

Salomon Izak Vet (1837-1917) en zijn zonen Wolf (1872-1940) en Arnold (1883-1943) waren gerenommeerde zilversmeden die in Zaandam gebruikszilver maakten en vooral roem oogstten vanwege de 20 schitterende zilveren modellen die zij maakten van molens, kerken en bedrijfsgebouwen in de Zaanstreek. Zij maakten en repareerden klokken en verkochten ook gouden en zilveren sieraden en gebruiksvoorwerpen door anderen gemaakt. En zij maakten talloze medailles en prijzen voor diverse Zaanse verenigingen.

De uitzonderlijke schoonheid van de door hen gemaakte zilveren meesterwerken trok onze aandacht op zodanige wijze dat wij een boek hebben geschreven over de firma S.I. Vet en zonen en de bijzondere geschiedenis van hun Joodse wortels die we terug konden voeren tot 1665 in Noord Oost Polen. De nazaten van de eerste voorvader die naar Amsterdam kwam en daar in 1698 trouwde hebben we gevolgd en we ontdekten dat deze rond 1815 met zijn gezin naar Zaandam trok.

Bij ons onderzoek naar de familie Salomon Izak Vet en het schrijven van het boek, kwamen wij andere zilversmeden tegen die in de Zaanstreek werkzaam zijn geweest.
Omdat er nooit eerder een uitgebreide publicatie is geweest over Zaanse zilversmeden zijn wij ons onderzoek gaan uitbreiden om zoveel mogelijk Zaanse zilversmeden op te sporen in de archieven en daarvan zoveel mogelijk gegevens te noteren, zodat wij daar een tweede publicatie over kunnen maken, na de verschijning van ons boek “Zilveren Meesterwerken uit de Zaanstreek” over S.I. Vet en zonen in april/mei 2019.