Publicaties

De Zaanse goud- en zilversmeedkunst is totaal vergeten terwijl deze in het verleden zo´n belangrijke rol speelde. Jeanne Douwes en Arno Bruitsman willen de Zaankanters opnieuw bekend maken met deze vergane glorie waar wij echt wel trots op kunnen zijn. Dat doen zij o.a. door het publiceren van boeken.
Mocht u meer informatie wensen dan kunt u dat laten weten door ons een bericht te sturen.

Zilveren Meesterwerken uit de Zaanstreek

Een historische biografie van de Joodse zilversmedenfamilie S.I. Vet & Zn.
Het boek is verschenen in april 2019 en handelt over het werk en leven van deze familie die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de Zaanse gemeenschap.

Meer informatie

Zaanse zilversmeden sinds 1600

Gravure van een zilversmidswerkplaats

Dit is nog een werktitel. We verwachten dit boek eind 2022 te publiceren.
In dit boek wordt de veelbewogen geschiedenis van de Zaanse zilversmeedkunst beschreven.
De oudste zilversmid die we gevonden hebben was vanaf ca. 1620 werkzaam in Westzaandam. Zijn beide dochters, zijn zoon en ook twee van zijn kleinzoons traden in zijn voetsporen.

Meer informatie

Kerkzilver in de Zaanstreek

Monstrans uit 1768

Dit is de werktitel van ons derde boek. We hopen dit begin 2023 te publiceren.
Tijdens de reformatie is het kerkzilver grotendeels verloren gegaan. De Zaanse katholieken behoorden tot de eersten die rond 1625 weer officiële kerkdiensten hielden en de schuilkerken werden opnieuw uitbundig ingericht. Ons onderzoek is erop gericht om exact te bepalen welke schuilkerk welk kerkzilver heeft gebruikt.
Hetzelfde doen we met de Lutherse en hervormde kerken, met de doopsgezinde vermaningen en met de synagoge. Al het zilver uit de 17e en 18e eeuw wordt gefotografeerd en gedocumenteerd.

Meer informatie

Vereniging Zaansezilversmeden.nl                   
KvK 73907138