Zaanse zilversmeden sinds 1640

Oorspronkelijk was het de bedoeling om in het boek “Zilveren Meesterwerken uit de Zaanstreek”, een afzonderlijk hoofdstuk te reserveren voor alle zilversmeden die sinds 1640 in de Zaanstreek gewerkt hebben. Maar dat onderzoek is enigszins uit de hand gelopen en er is nu zo veel informatie verzameld dat we besloten hebben om hier in een later stadium een aparte uitgave van de maken. Het totale overzicht van de afgelopen bijna 400 jaar bevat meer dan 110 zilversmeden/kashouders met hun biografieën, hun specialismen en de adressen van hun winkels.